26,966 բառեր. 376,638 Թարգմանություններ է.
6,838,124 բառերը / արտահայտությունները, 36,243 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իսպաներեն, Իսպաներեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է diccionario-espanolingles.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0163 / 0.0081 (21)
Վերադառնալ սկիզբ