Từ điển Tây Ban Nha - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "simulacro":
Tây_Ban_Nha Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "simulacro" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "simulacro":
Tây_Ban_Nha Anh
.
Đến nay, 6,838,125 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 36,243 vào ngày hôm nay.
Thẻ: simulacro, camouflaging, idol, image, vision, semblance, pretence, pretense
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi diccionario-espanolingles.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.2543 / 0.1940 (44)
Quay lại đầu trang